تسلیت

هر که آید به جهان اهل فنا خواهد بود آنکه پاینده و باقیست خدا خواهد بود

شب شنبه 21 مرداد ماه بود . ما ساعت 11و نیم شب از بین آباد رسیدیم . تلفن زنگ زد . آنطرف خط علی آقای تاجدینی

بود که خبر درگذشت پدرشان را اعلام می کرد . مرحوم غلام حسین (رضا) تاجدینی ساکن شاهزیله ولی با اصالت بین آبادی

فوت نموده بود . ایشان پس از تحمل بیش از یک ماه بیماری فوت نموده بود .برای ایشان طلب غفران الهی و برای بازماندگانشان صبر و اجر آرزومندیم .

/ 0 نظر / 5 بازدید