باران پاییزی

امشب اولین باران پائیزی در بین آباد بارید . به گفته اهالی پس از رعد و برق پا همان سر و صدای پایه خودمان باران خوبی بارید که از نوداشر ها(ناودانها) هم آب جاری گردید . خداوند متعال را به خاطر این نعمت سپاسگذاریم .

*شعر باران*


می توان در قاب خیس پنجره

چک چک آواز باران را شنید

می توان دلتنگی یک ابر را

در بلور قطره ها بر شیشه دید

می توان لبریز شد از قطره ها

مهربان و بی ریا و ساده بود

می توان با واژه های تازه تر

مثل ابری شعر باران را سرود

می توان در زیر باران گام زد

لحظه های تازه ای آغاز کرد

پاک شد در چشمه های آسمان
زیر باران تا خدا پرواز کرد.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید