بارندگی

با شروع ماه آبان و در هفته ولایت خداوند هم در رحمت خود را بسوی بندگانش باز نمود و اولین باران پاییزی که در حد جاری شدن شیله ها و ناودانها بود در منطقه بارید و همه کشاورزان را به آمدن سالی پر خیرو برکت امید وار نمود . یکی از برکات بارش باران پر شدن مخزن آب لوله کشی در سه راهی سرا بالا بود که قبل از افتتاح و واگذاری امتیاز سوژه جالبی شده بود و تعدادی عکس از آن تهیه نمودیم که بعدا برایتان خواهم گذاشت 

/ 1 نظر / 17 بازدید
رضا

حسین جان سلام قدیم ها می گفتند سال به سر زده یعنی این نوع باران ها نمای سالی متاسفانه کم بارانی خواهد بود وجالب تر موضوع پی سرا بالا که با توجه به تاکید حضرت عالی وسایر دوستا ن متاسفانه عده ای غافل شرایط را به آن گونه فراهم کردند که مخزن آب به آن حال وروز بیفتد امید وارم خدا یک پولی به من وتو ویک .... به آنها بدهد