پوشش گیاهی

یکی از موضوعات مورد توجه در منطقه کوهستانی بین آباد غنای بالای منابع طبیعی آن است . در کمترین منطقه کوهستانی علی الخصوص در خراسان جنوبی کوههایی پوشیده از درختان جنگلی را می توان یافت . کوههایی پوشیده از درختان بادامشک ، بنه یا سقز ، انجیر کوهی ، سیه چوب ( که منبع اصلی تهیه شیرخشت بوده و در ایران در این از معدود مناطق رویش آن می باشد ). همینطور فراوانی و تنوع گیاهان داروئی این منطقه شایان توجه است . مهمترین گیاهان داروئی این منطقه ( زیره سیاه ، بومادران کوهی ، کنگر ، گل زوفا ،خار مریم ،بارهنگ ، انواع آویشن ،گل گاوزبان ، شیرین بیان ، زنیان ، اسطوخودوس و ... ) است . که سعی خواهیم کرد در فرصتهای آتی هر کدام را به اجمال معرفی نمائیم .

/ 0 نظر / 5 بازدید