دیدار با فرماندار خوسف

در روزهای هفته دولت اولین فرماندار شهرستان خوسف معرفی گردید و شهرستان خوسف متشکل از بخش مرکزی و بخش ماژان عملا از شهرستان بیرجند تفکیک گردید . اعضای شورای اسلامی به منظور تبریک و دیدار و آشنایی با فرماندار جدید و طرح مشکلات و مسائل مردم امروز 91/6/27به دیدار آقای مهندس فرجامی رفتند و ضمن برشمردن اقدامات انجام شده در روستای بین آباد مشکلات فرارو را مطرح نمودند .


/ 0 نظر / 17 بازدید