نرم نرمک می رسد اینک بهار

روز 13 اسفند ماه همزمان با 17 ربیع الاول سالروز تولد فخر دوعالم حضرت محمد (ص) و بزرگ عالم خاندان امامت حضرت امام جعفر صادق (ع) به بین آباد رفتیم ،عصر در باغها قدم می زدیم صدای پای بهار را بخوبی حس می کردیم ، درختان بادام که پیام آور شروع بهارند شکوفه داده بودند .شب باران بسیار خوبی آمد صبح روز جمعه آفتابی بود اما از نزدیکیهای ظهر ناگهان هوا متغیر شد و تگرگ شدیدی بارید . بعد از ساعتی که ما و بچه ها باهم آدم برفی درست کردیم دباره هم یک تگرگ شدید بارید . به طوری که ما از ترس سیل فرار را برقرار ترجیح دادیم و به شهر آمدیم .عکسهایی از این مسافرت کوتاه را برایتان می گذارم . راستی کامنت یادتان نرود .

/ 0 نظر / 6 بازدید