جلسه شورا

 

دیشب و امروز یکی از پرکار ترین ایام فعالیت دورا ن شورا بود . دیشب یک جلسه (بررسی عقد قرارداد جدید حمام ) و امروز نیز یک جلسه ( بررسی و هماهنگ نمودن هیئت امناء جدید) در بین آباد برگزار شد . قرار بود که در مورد خود اظهاری آب و اراضی مردم نیز جلسه ای برگزار شود که به علت کمبود وقت فعلا برگزار نگردید .

اما جلسه اول : پس از حدود دو ساعت جلسه قرار شد تا زمان مشخص شدن کامل حذف یارانه ها از برق و تا زمان استعفای شورای فعلی در سالگرد شوراها به مدت 4 ماه حمام با شرایط : برای هر نفر ساکن روستا 1500 تومان برای کل 4 ماه و برای هر نفر فرزندان روستا که همه هفته به ده می روند هر نفر 300 تومان به ازاء هر با ر استحمام و برای افراد غیر هر بار استحمام 500تومان گرفته شود . راستی به همت مسئولین محترم و شرکت بهینه سازی سوخت کشور چند سال قبل(1385) یک دستگاه آبگرمکن خورشیدی پلار برای حمام ما نصب گردیده است که باعث استفاده از انرژی پاک و ارزان خورشید که در نواحی کویری به وفور یافت می شود شده است . همینطور خود مجموعه حمام نیز توسط فردی خیر از تهران به نام حاج ابوالقاسم سکاکی سال 1373تقبل هزینه و ساخته شده است . که برای ایشان و همه مسئولین دلسوز و پرسنل محترم شرکت پلار آرزوی سلامتی و دعای خیر می نمائیم .

اختلافات هیئت امناء خود خوانده جدید نیز با شورا ودهیاری بررسی و حل شده و هیئت امناء قبلی منحل و هیئت امناء جدید شامل : آقایان ظاهر دقیق ، رضا دقیق ، محمد بهارشاهی ، حسن تاجدینی و غلامحسین رشیدی نسب متولی ساخت هیئت جدید و نظارت بر هیئت قبلی گردیدند و مقرر شد پیگیری جهت تغییر کاربری زمین هیئت جدید به جد صورت گرفته و سریعتر شروع به کار گردد .

راستی یکی از مشکل ترین کارها پیگیری امور برای افرادی است که به هیچ طریقی رضایتشان جلب نمی شود . اگر کاری برای آبادانی و پیشرفت وطنشان هم بشود مخالفند واگر کاری نشود هم یکسره منفی بافی می کنند . خداوند همه ما را به صراط مستقیم هدایت و وجدانی بیدار نصیبمان گرداند .(آمین )


/ 0 نظر / 5 بازدید