عید قربان

امسال عید قربان در بین آباد همانند سالهای گذشته با قربانی نمودن گوسفند برای در گذشته گان سال جاری صبح علی الطلوع شروع گردید و بعد از آن هم با دو ختم قرآن کریم در صبح و یک ختم قرآن در عصر ادامه یافت . یکی از سنتهای جالب مردم این روستا همانندسایر مسلمانان قربانی است . آن هنگام که حضرت ابراهیم (ع)به فرمان خداوند حضرت اسماعیل (ع) را به قربانگاه بردند بهترین لباسهایشان را پوشاندند و به طرف قربانگاه براه افتادند و باقی ماجرا که همه می دانیم . در این روستا بر اساس سنتهای قدیمی قربانی برای درگذشته گان انجام می شود . از آداب قدیمی قربانی شستن پاها و دستهای گوسفند و شانه نمودن موهای پیشانی و دادن جو و در انتها آب دادن گوسفند  است . قصاب هم باید برای ذبح گوسفند یک عدد لنگ را به کمر ببندد .  

/ 0 نظر / 22 بازدید