زلزله آذربایجان

بنی آدم اعضای یکدیگرند     که در آفرینش ز یک گوهرند

باز هم حادثه ای دیگر ایران و ایرانیان را متأثر ساخت و این بار هموطنان عزیزمان در گوشه ای از شمال غرب کشور قربانیان این حادثه تلخ شدند! حادثه غم انگیز زلزله استان آذربایجان شرقی و از دست رفتن جان مردم وطن و علی الخصوص روستائیان مظلوم به علت بناهای غیر اصولی مایه تاسف و تاثر شدیدمان گردید . برای رفته گان طلب غفران و برای بازماندگان طلب صبر و اجر می نمائیم .

/ 0 نظر / 7 بازدید