زلزله

دیشب ساعت 9:47 دقیقه شب بود تازه از بین آباد به شهر رسیده بودیم و از فرط خستگی کار روزانه دراز کشیده بودیم که به ناگاه تکانی وحشتناک مارا به وسط حیاط فراری داد . بعد از چند لحظه که به خود آمدیم با وابستگان ارتباط برقرار کردیم و همه زلزله را احساس و در کوچه ها بودند . به بین اباد زنگ زدم . همه جلوی منزل حسینقلی و جلوی مسجد تجمع کرده بودند .بر طبق گفته ها زمین لرزه با صدای وحشتناکی همراه بوده و بیشتر منازل خشتی و گلی ترک برداشته اند . ساعت 10:30 دقیقه بود که آقای خضری مسئول دفتر آقای عبادی تماس گرفتند و از وضعیت بین آباد جویا شدند و گفتند کانون زلزله منطقه بین آباد و آرک بوده است . الحمدلله بخیر گذشت و تلفات جانی و مالی نداشتیم . زلزله 5ریشتر بود . بلافاصله بعد از زلزله اکیپهای بحران شامل آتش نشانی و پاسگاه و سایرین در منطقه مستقر شدند . این مایه خوشحالی و دلگرمی است که تنها دقایقی پس از زلزله اکیپهای بحران در مناطق دور دست مستقر می شوند . از همه بزرگواران سپاسگذاریم و خدا را بخاطر سلامتی مردممان شاکریم .

/ 4 نظر / 19 بازدید
قدیر تاجدینی

خدا را شکر که به خیر گذشت و مردم روستایمان از خطرات این حادثه طبیعی در امان ماندند . این نشان خوب بودن اوناست.

e

جایزه ی خور بگییییییییییییییر

قدیر تاجدینی

I do not need to award . you should also try to be good. mr e

جعفری کلو

جایزه خوووووور بگیر بدو