شروع

بنام حضرت دوست        که هرچه هست از اوست

بین آباد رادر لغت به دومعنی می توان گفت یکی یعنی میان سایر آبادیها و آن دیگری یعنی ببین اینجا آباد است . اما بین آباد نام روستایی است در استان خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند و در شمال بخش خوسف . از بیرجند که بطرف این روستا راه بیفتی می شود از دوراهی تقاب به طرف شمال رفت و همینطور می شود از روبروی کارخانه شیر خوسف به طرف روستای مهدیه یا همان شاهزیله خودمان به طرف شمال رفت . پس از عبور از دشتی خشک به نام لک خرومک به جاده ای پر پیچ و خم می رسی که قدری به طرف بالا شیب دارد . پس از عبور از روستاهای اناور و سپس کلاته شمس به چاه حسن آباد می رسی . از اینجا دیگر وضع زمین فرق می کند و انگار به یک باره از یک برهوت خشک به منطقه ای جنگلی می رسی که پوشیده از درختان بادامشک و بنه می باشد . انجیر کوهی نیز که به غایت لذیذ است در این کوهستان یافت می شود . پس از عبور از گردنه ای پرپیچ وخم که بی شباهت به گردنه بدرانلو در بجنورد نیست و عبور از خم کوهها ناگهان چشم شما به منطقه ای نچندان باز با باغاتی سر سبز می افتد . نزدیکتر که می روی روستای بین آباد در پایین دست قله ها و در محاصره کوهها جلوه گر می شود . روستایی سرسبز با مردمانی به غایت پرتلاش .

/ 0 نظر / 2 بازدید