موفقیت

موفقیت :

موفقیت جنبه های بسیاری دارد ، ثروت تنها  یک بخش آن است موفقیت چیزی است که تندرستی ،انرژی و شور وحال زندگی ، روابط رضایت بخش ، آزادی خلاق ، ثبات روانی و عاطفی ، احساس رفاه  وآرامش فکر برایتان به ارمغان آورد  اما چگونه :

1-  در هرموقعیتی دنبال نقاط مثبت باش  یک نگرش مثبت برای خود برنامه ریزی کن سرانجام هیچ چیز سد راهت نمیشود

2-  قانون پذیرش : ذهن نا خودآگاه گفته های درونی شما را به عنوان دستور میپذیرد  همواره با خودتان گفتگوهای مثبت داشته باشید حتی زمانیکه  احساس خوبی ندارید

3-   قانون سخت کوشی : موفقیت با سخت کوشی به دست میایید هنگامیکه شک دارید موفق شوید بیشتر و سخت تر تلاش کنید اگر به نتیجه نرسیدی باز هم تلاش کن

4-   فکر کن؛گاهی یک فکر یک زندگی را نجات میدهد  همیلتون میگویید :در روی کره خاک چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرکتر از فکر او نیست

5-   بهتر است روی پای بمیری تا روی زانوهایت زندگی کنی  سعی کن روی پای خودت باشی

6-   وقت طلا است  به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا درعمل خواهید دید که همیشه وقت کوتاه است

7-   خطر کنید به خاطر داشته باشید که عشقهای سترگ ودستاوردهای عظیم به خطر کردن وریسک بزرگ محتاجند 

8-   وقتی چیزی را از دست میدهی ،درس گرفتن از آن را از دست نده

9-  به خاطر داشته باش به آنچه بدست نمی اوری شاید اقبال بزرگ تو باشد

10-             وقتی دانستی که خطایی مرتکب شدی گام هایی را پیاپی برای جبران آن بردار

11-              دانش خود را با دیگران در میان بگذار این راز جاودانگی است

12-             با خود عهد کن وقت معینی را به تنها بودن خود اختصاص دهید

13-             هر روز یک ربع ،صبح وعصر تعمق کن

14-             بعضی روزها هیچ قضاوتی نکن

15-             در سکوت ،تعمق ،و بی قضاوتی بطور مرتب با طبیعت ارتباط برقرار کن

16-             با خود عهد کن : هرکجا بروم وهر که را ببینم  برایش هدیه ای خواهم داد حتی یک شاخه گل ، و هر هدیه ای که زندگی به من دهد با تشکر خواهم پذیرفت

17-             هدیه های طبیعت مثل نور خورشید ، باران ، برف و......راهم قبول واز آن استفاده خواهم کرد

18-             هر زمان که به کسی میرسم  برایش آرزوی شادمانی ، لذت و خنده خواهم کرد

19-             فراموش نکن شما به دنیا آمده ای که تا موفق شوی

20-             همواره منتظر موفقیت باش و مترصد فرصت هر لحظه ممکن است بردر شما بکوبد آیا آماده هستید

21-             خداوند وعده کرده که خواسته های قلبی بندگانش را اجابت کند ؛ دعا را فراموش نکن

22-             هر چیزی را که بخواهید ؛ نعمت ؛سلامت؛موفقیت  در کائنات وجود دارد آنرا جلب کنید . البته با تمام وجود خواهان آن باشید

23-             زندگی یک سلف سرویس است همه فرصت ها ،موفقیت ها ، شادیها و سرور ها و غم ها روی میز چیده است ولی ما بی حرکت به صندلی خود چسپیده ایم و محو تماشا این هستیم که دیگران در بشقاب خود چه میگذارند و دچار شگفتی هستیم که چرا او سهم بیشتری دارد  وهرگز به ذهنمان نمی رسد از جای خود برخیزیم وببینیم چه چیزی مهیا است پس آنچه را میخواهیم برداریم

24-             آلبرت اینیشتن : برای همه ما دو راه وجود دارد یا مملو از عشق باشیم ..... یا لبریز از ترس  .  عشق لازمه هستی است   عشق ورزیدن بدون چشمداشت

25-             من سلامتی ، شادی و ثروت را به ترتیب پشت سرهم قرار خواهم داد .  من سلامت هستم ،پس دنیا از آن من است

26-             اگر به همه موارد برسیم باز ارضاء نخواهیم شد مگر بذر الهی درون خویش را به ثمر رسانیم                                       

27-              موفق باشید    احمد 

/ 2 نظر / 18 بازدید
نخعی

انسانهای موفق همواره به دنبال فرصتی برای کمک به دیگران میگردند.انسانهای ناکام همیشه میپرسند.چی به من میرسه......با تشکر از دکتر نیکوسرشت

نخعی

.