سفر تکمیلی

در تاریخ 29/3/90 و دقیقا بعداز 2 هفته از سفر استاندار محترم و نماینده معزز به روستاهایمان ، گروه کارشناسی تعیین شده با سرپرستی مهندس رجبی مقدم مدیر کل دفتر فنی استانداری  در روز یکشنبه وارد منطقه شده و از روستاهای مختلف بازدید به عمل آوردند . آخرین روستا در این دهگردشی روستای بین آباد بود . متاسفانه به دلیل عدم برنامه ریزی دقیق بخشداری برنامه ها آنطور که ما مایل بودیم پیش نرفت و قبل از هر گونه صحبت و خیر مقدم ما سر اصل مطلب رفتند  . در این جلسه مدیران کل آب و فاضلاب روستایی و کارشناسان ، دامپزشکی ، میراث فرهنگی ، مدیر کل پشتیبانی استانداری ، کارشناسان جهاد و برق شهرستان و مسئولین بخشداری خوسف حضور داشتند . مقرر شد که سد خاکی از اعتبارات حوادث و یا تملک دارائی امسال و یا از اعتبارات ملی سال آینده اعتبار بگیرد . تا دو هفته دیگر با مالکین درن صحبت و در صورت عدم موافقت آبرسانی از دشت خور و یا مطالعه آب دشت ساتلمیش در دستور کار قرار گیرد و تا آنزمان پروژه لوله کشی بین آباد و حامی و دهنرود در اولین فرصت شروع گردد. سمت توسعه طرح هادی بین آباد سریعتردر جلسه استانی تعیین تکلیف و واگذار گردد. مجموعه ورزشی فنس کشی گردد . ادامه مسیر جاده تا کلاته طوطی اعتبار گرفته و جاده احداث گردد. برق رسانی به مزار شهید و جابجایی مسیر برق جهت پارک بین آباد که در روز 30 خرداد انجام گرفته است . مجددا از اهتمام استاندار محترم و پیگیری و مدیریت جدی ایشان تشکر می نمائیم .

/ 0 نظر / 5 بازدید