انتخابات

روز جمعه 12 اسفند ماه روز انتخابات بود . ما طبق قرار راس ساعت 5 و 30 دقیقه از شهر خارج شدیم و ساعت 6 و 30 دقیقه هم از بین اباد به طرف آرک رفتیم و از آنجا پس از برداشتن کلیه امکانات به طرف روستای طوطی براه افتادیم . ساعت 7 و نیم در کلاته طوطی بودیم . پس از راه اندازی سیستم و تهیه صورت جلسه اولیه راس ساعت 8 صبح رای گیری شروع شد . روز شلوغ و پرکاری بود  علی الخصوص برای ما که صندوق سیار بودیم . بعداز طوطی به روستاهای کلاته باغ و آبی و زرگش و چشمه موسی و مزار بلنجیر و چاه ربیع و چاه حریف و ششدنگ و دیم و کیوک و بعدهم دهن رود و حامی و بین آباد و آرک رفتیم . ساعت 9و نیم به آرک که آخر مسیر بود رسیدیم . استقبال از انتخابات بسیار عالی بود . حتی در چاه حریف که سیل آمده و جاده تخریب شده بود و گریدر اداره راه علی رغم عبور از آنجا جاده را تیغ نزده بود . پیر زنی که برای رای دادن آمده بود و از این موضوع خیلی نارحت بود گفت : فقط برای اطاعت از فرمان رهبر م رای می دهم .  در ادامه دو عکس از مشارکت حتی مسن ترین افراد در رای گیری و نیز عکسی از خانه حسن بور در کیوک را برایتان می گذارم .

/ 2 نظر / 7 بازدید
علی

عکسهای جالبی بود موفق باشید

احمد

سلام وای بر مجلسی که حسن بور برایش تصمیم بگیرد و دل اون پیر زنه برای انتخاب اگاهانه انقدر بسوزد .[گریه] رییس شورا موفق باشی همیشه از این کامنت های جالب بنویس تا ما هم شاد شویم[لبخند]