روز عید فطر

روز عید فطر در بین اباد بودیم . صبح زود رسیدیم . ساعت 7 صبح نماز عید فطر بود .ماهم به همراه بقیه به نماز عید رفتیم . جالب بود که فطریه روزه را قبل از نماز همه کشاورزان با گندم پرداختند و عصر همان روز هم همه گندمهای فطریه فروخته و نقد شده و کل پول فطریه به کمیته امداد خوسف فرستاده شد .ضمنا غلور نذری هم آماده بود و بلافاصله بعد از نماز همه اهالی برای صرف غلور به مسجد روستا رفتند .

/ 0 نظر / 57 بازدید