/ 1 نظر / 5 بازدید
رضا

حسین ؛عباس؛وعلی جان سلام خداقوت واوقات به کام زحمات وپروژه های شما را دربین آباد در عید امسال دیدیم احسن ودست مریزاد شما دربین شورا های خراسان جنوبی واقعا بی نظیرید وبه اندازه عمر بین آباد در این چند سال زحمت کشیده اید از سنگ اندازیهای چند نفر بی سروپا ومعلوم الحال کوچکترین تردیدی به خود راه ندهید وبا تمام قدرت به پیش بتازید که روزگاری پر فروغ در انتظار بین آبادمان با زحمات شما می باشد ما هم با تمام قدرت وقوت در کنار شماییم و اما سخنی با تمامی بد خواهان وسنگ اندازان ((( ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست ))))