طرح آبخیزداری

یکی از رسوب گیرهای طرح بزرگ آبخیزداری منطقه بین آباد به بهره برداری رسید که در نوع خود جالب توجه می باشد . با تشکر از مسئولین و دست اندرکاران طرح امیدواریم که باقیمانده پروژه هم با سرعت دنبال گردد .

/ 0 نظر / 15 بازدید