برف

اولین برف زمستانی دیروز و دیشب 6 و 7 دی ماه در بین آباد برزمین نشست به طوری که الان که شب 8 دی ماه است هنوز گردنه بین آباد مسدود است و امروز مراسم برف اندازون بوده است . خدا را از این همه نعمت شاکریم . ضمنا از اداره تازه تاسیس راه و ترابری خوسف هم بعلت بازگشایی جاده تشکر می نمائیم .

/ 0 نظر / 17 بازدید