تاريخ : ۱۳٩٠/٦/٢٦ | ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ | نويسنده : بین آبادیها

بینوا binava=بین آباد 

پادرختو paderakhtoo=پای درختها منطقه ای در جنب خرمنها که قبلا بعلت عبور جوی آب تعدادی درخت بید بلند در آنجا سایه انداخته بود و در تابستانهای گرم پناهگاه سردی برای اهالی بود و بعداز بهسازی کانالهای آب همه آن درختان زیبا خشک گردید .

کاریز kareez=قنات

محلهای دامداری 

تگ چیت tag cheet=منطقه ای با فاصله کمتر از 1000 متر در بالای بین آباد که سالها محل دامداری آقای ایوب دقیق بود .

کمر سیاه kamar siah=منطقه ای در جنب قنات بین آباد که مدتهای مدید بصورت یکسال درمیان مورد استفاده دامداری مرحوم اللهیار تاجدینی بود .در این ئمحل و تگ چیت و سایر محلهای دامداری حفره هایی جهت سکونت در داخل تپه ها بنام کوله حفر شده است که در فصل تابستان برای سکونت دامداران مورد استفاده قرار می گیرد و  سرمای آن همراه با دوغ تلمی(tolomi) بسیار دلچسب است  .

پی گدار pay godaar=منطقه ای در پشت گدار بین آباد به طرف بیرجند که دارای چاه آبی برای تغذیه گوسفندان می باشد . محله پی گدار محل دامداری مرحوم اللهیار تاجدینی بوده و فعلا مورد استفاده محمد تاجدینی فرزنداللهیار قرار می گیرد. 

جوباز بالا joobaaz baalaa=منطقه ای در شمال روستای بین آباد و در حاشیه دشت موسوم به افکشت و چاه زرد که مورد استفاده دامداری آقای جان محمد تاجدینی بوده است .

جوباز پایین joobaaz paaeen=منطقه ای در شمال روستای بین آباد و پایین تراز جوباز بالا که مورد استفاده دامداری آقای محمد بهاری بوده و فعلا مورد استفاده آقای غلامحسین جلیلی می باشد .محل تغذیه آب گوسفندان رودخانه می باشد .

سر کمر sar kamar= منطقه ای در شرق روستای بین آباد و در فاصله 8 کیلومتری که قبلامورد استفاده دامداری آقای جبار دقیق بوده است و فعلا بلا استفاده است این منطقه که بعد از درن(doron) می باشد منطقه ای بسیار سرسبز بوده و از نظر دامداران مرتعی کامل می باشد .آب آن از قنات تامین می شود و خربزه های آن در قدیم بسیار شیرین بود .

چاه نیکدر chah nikdar=منطقه ای بالاتر از جوباز بالا و در نزدیکی افکشت که مورد استفاده دامداری مرحوم عباس خاکرند بوده و فعلا دامادشان آقای عباس ایوبی در آنجا به دامداری مشغول می باشد .آب آن از چاه تامین می شده است .

مرحوم محمد قلی بیک نخعی نیز یکی از دامداران موفق بین آباد بودند که در اثر سانحه تصادف از دنیارفتند محلهای دامداری مورد استفاده ایشان تگ مزار ، محله حسینعلی بیک ، او اشکمبه و....بوده است .

از محلهای نامبرده در فوق بخوبی می توان دریافت که زمانی مردم روستای بین آباد با بیش از 7 گله گوسفند حداقل 300 تایی بخش قابل توجهی از اقتصاد منطقه را بدوش داشتند . که به مرور زمان و عدم توجه کافی 7 گله به کمتر از 2 گله تقلیل یافته است . تقریبا تمام گوسفند موجود در منطقه از نوع بز می باشند . 

 

 

 


برچسب‌ها: مکانهای دامداری